Credo

1. Kieruję się dobrem i życzliwością wobec wszystkich i wszystkiego, czyli ludzi, zwierząt, roślin, zjawisk i przedmiotów.

2. Jestem odpowiedzialny za swoje życie. Ja je tworzę moimi myślami, słowami i czynami. Wszystko, co się w nim dzieje, jest wynikiem moich myśli, słów i czynów.

3. Nie czuję urazy w stosunku do nikogo i niczego, w żadnej sprawie, która kiedykolwiek i komukolwiek się zdarzyła. Umiem przebaczać i robię to z radością.

4. Mam świadomość tego, że żyję u i teraz. Jestem uważny w tym co robię.

5. Kocham. Kocham siebie i innych. Kocham to, że żyję.

„Teoria bezwzględności” Beata Pawlikowska