<0,3s

Zacząłem zauważać swoje pierwsze wewnętrzne mikroreakcje na pojawiające się bodźce. Skojarzenia, odczucia, wrażenia… wszystko to, zanim pojawi się pierwsza myśl, a za nią działanie…

… jest to widoczne również na twarzy.