Historie

A gdyby tak przestać opowiadać historie?
Teraz
Już
Pozostać z tym co jest
Dostrzec myśli trajektorie
powidok łez
rozmazane tło…

… w tej nagłej ciszy
poczujesz TO

Dobro(ć)

Czyń wszelkie dobro, które możesz
wszystkimi środkami, którymi możesz
na wszelkie sposoby, na które możesz
w każdym momencie, w którym możesz
wszystkim ludziom, którym możesz
tak długo jak możesz

~ John Wesley

Mi łoś (ć)

Bezwarunkowej miłości w życiu dorosłym od nikogo się nie dostanie i samemu też takiej dać nikomu nie można, ponieważ to niemożliwe. Dorosła miłość inaczej wygląda. (…) Pokochać kogoś to znaczy widzieć go i jego potrzeby, doceniać i szanować. Zakochać się to widzieć swoje potrzeby i mieć w dodatku głupią iluzję, że ukochany je spełni.

Kasia Miller ~ Bez cukru proszę

Rys. Elizka

ukłAdam

Z losowych zdarzeń
grzechoczących marzeń
układam

Moje lica
jak tablica
lecz każdy widzi
to co chce zobaczyć

Nie mam siły tłumaczyć

Jestem jak książka otwarty
przezroczyste są te karty
pod nimi lustro
jeszcze niżej pusto

Pamiętaj
każdy palca ruch
działa na brzuch