Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pierwszy raz uczestniczyłem w otwartym mitingu AA… zabrałem stamtąd dużo pozytywnej energii