Cierpienie jest skutkiem…

…naszej niezgody na uświadomienie sobie tego, że niczego nie posiadamy i że niczego nie jesteśmy w stanie posiąść.

Pomóż sobie. Daj światu odetchnąć ~ Wojciech Eichelberger