Ciocia Marta

Rozmowa dwóch mniej więcej trzylatków:
– To jest ciocia Majta
– Nie mówi się „Majta” tylko „Malta”

… i w tym momencie zrozumiałem, że tak mogą wyglądać moje próby poprawiania kogoś…