codzienność

Codzienność
Co dzień noś
Codzienna ość
Co?! Gdzie?! DOŚĆ!

Codzienność
Co dzień wdzięczność
Codzienna radość
Co? Gdzie? GOŚĆ 🙂