Decyzje

Każda decyzja podjęta przez człowieka jest najlepsza, jaką mógł podjąć w istniejących właśnie okolicznościach. Dopiero po czasie można ją oceniać obserwując efekty jakie przyniosła…

… dlatego nie zamęczam się przeszłością, wyciągam wnioski.