Dobro(ć)

Czyń wszelkie dobro, które możesz
wszystkimi środkami, którymi możesz
na wszelkie sposoby, na które możesz
w każdym momencie, w którym możesz
wszystkim ludziom, którym możesz
tak długo jak możesz

~ John Wesley