Dzień Ta

Jestem synem mego ojca 
jestem ojcem mego syna 
każdy z nas osobno wzięty 
całą resztę przypomina

~ Sł. Michał Zabłocki, Wyk. Grzegorz Turnau