E-wolucja

Ewolucja nie tłumaczy nam ostatecznego celu istnienia. Tak jak nie tłumaczy go motylowi czy amebie. Żaden organizm nie wie, po co robi różne rzeczy, po co jest…

~ prof. Boguslaw Pawłowski w książce Nagi umysł.