efekt motyla

skrzydła motyla
rozchylam
w poczwarkę wstydliwą
wnikam

zatrzepocz raz jeszcze
porusz powietrze
zmieniając świat

krótkie dreszcze
oh i o
w teksasie deszcze
dają

Oh!

w jednej chwilce
nabita na szpilce
wysycha pogoda
na ziemię opada
kruchych skrzydeł uroda

czy jest taka zasada
z której wynika
że w motylarni się nie dotyka?