Happy mózg

Kiedy jesteśmy naprawdę szczęśliwi, trudno nam dostrzec, że ktoś inny jest nieszczęśliwy, nawet jeśli to właśnie my go unieszczęśliwiamy

~ Dean Burnett