Im bardziej się człowiek starzeje…

…tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski

~ Maria Skłodowska – Curie