Inspiracje

Natchnieniem do stworzenia tej strony był blog o uważności w praktyce mam-to.pl, który nadal z zaciekawieniem czytam.

Osobistą praktykę uważności rozpocząłem przerabiając kursy internetowe: Mindfulness for Wellbeing and Peak Performance,  a następnie MBSR online.

Dużym krokiem w moim rozwoju była dla mnie współpraca z osobami, które prowadzą Holistyczną Szkołę Trenerów.

Moje postrzeganie i doświadczanie świata zmieniło się mocno podczas studiowania technik relaksacyjnych na AWF we Wrocławiu.