inter pre tacja

Powierzchnię można zobaczyć, ale głębia musi być zinterpretowana…

~ Ken Wilber, Krótka historia wszystkiego