Jak umieram?

Codziennie
zaskakująco i nieodmiennie
z uśmiechem i bólem
niewiarygodnie i czule
kładę milczącą pieczęć na każdym słowie
na niewidzialnym spojrzeniu
nikt się nie dowie
nie zniknę w zrozumieniu
czy każdemu to dano?
sprawdź
posiedź w ciszy
rano..