„Jakość życia…

… nie zależy bezpośrednio do tego, co myślą o nas inni, ani od posiadanych przedmiotów. Najważniejszą sprawą jest to, co my myślimy o sobie samych i tym, co się nam przydarza”

„Przepływ” – Mihaly Csikszentmihalyi