JeRycho

Obejść mózg
okrążyć 7 razy
zobaczyć co się zdarzy
czy mury
runą?
runą!
runą..

Zanim zadmiesz w trąby
uruchamiając bomby
Posłuchaj
co Ci w brzuchu dmucha

Nawet gdy dom
murem podzielony
7 Om
rozpuści myśli głazów tony