Kiedy następuje obserwacja …

… tego co się dzieje, czyli rzeczywistości mającej miejsce tu i teraz, wówczas proces myślenia nie jest potrzebny,  jego miejsce zajmuje percepcja i obserwacja”

„Ego-rycyzmy” – Mateusz Grzesiak