Klucz

Książka, piosenka, film, wydarzenie, drugi człowiek, mogą być kluczem, który otwiera we mnie przestrzeń i wypuszcza na zewnątrz ukryte tam emocje, które wypływają na zewnątrz razem ze łzami lub uśmiechem…

…stąd ludzie inaczej reagują na te same książki, piosenki, filmy, wydarzenia i drugiego człowieka…