km/h

Stopień szybkości jest wprost proporcjonalny do siły zapomnienia

… więc może być tak, że:

Nasza epoka oddaje się demonowi szybkości i z tej właśnie przyczyny tak łatwo o sobie zapomina

…albo:

Naszą epokę nawiedza obsesyjne pragnienie zapomnienia i chcą c spełnić to pragnienie oddaje się ona właśnie demonowi szybkości

Powolność ~ Milan Kundera