„Kończąc swoje zadanie…

… mędrzec zapomina o nim natychmiast. Nie czeka na pochwały, nie szuka zaszczytów…”

„Księga drogi i cnoty” Laozi