książę i żebrak

dwie strony tej samej monety
jak w magnesie przeciwności
trochę mężczyzny kawałek kobiety
smutki i radości

chcenia – niechcenia
góry i doły
sprzeczne pragnienia
myśli chochoły

a przecież to w sumie
tylko cząstka przyrody
nieuchwytny obłoczek pary
nad powierzchnią wody