„Litost”…

… jest to bolesny stan spowodowany przez nagłe odkrycie własnej nędzy. Człowiek, który posiada szerokie doświadczenia na temat niedoskonałości natury ludzkiej jest dość odporny na wpływ „litosti”. Świadomość własnej nędzy jest dla niego czymś powszednim i niezbyt ciekawym. .

Księga śmiechu i zapomnienia ~ Milan Kundera