lub(i)

Jak się nie ma co się lubi
to się lubi co się ma

Przysłowie ludowe
ma w moim życiu znaczenie nowe

Spróbujcie
Choć czasem nieźle się zmęczycie
Nim je wprowadzicie
W życie