marzenia

wieczorem marzę skrycie
by przespać całe życie

obudzić się gdy ktoś szurnie
łopatą po urnie

i wybuchnąć śmiechem
ostatnim oddechem

😀