Men to ring

Okazywana drugiemu człowiekowi akceptacja jego osoby okazuje się być znacznie ważniejsza od przekazywanej mu wiedzy, życiowych mądrości i wszystkiego innego.