mi ni ma

często łączny koszt rzeczy, które nie są niezbędne, a którymi zapełniamy swoje życie, może ogromnie przeważać nad drobnymi zyskami, które obiecuje nam każdy poszczególny fragment tego bałaganu…

Cal Newport ~ Cyfrowy minimalizm