między wierszami

Czasami
czytamy między wierszami
to co napisaliśmy sami

Myśli których nie było
To co się nie zdarzyło

W pragnień przezroczach
lepiej nosić klapki na stopach
nie na oczach