nad horyzont

Długo wspinałem się na szczyt
a tam zobaczyłem kolejne
na dziś wysokie zbyt

właśnie tak
wiedzie mój szlak

przez góry
pomiędzy nimi mury
skąd to wszystko się wzięło?!

dojdę donikąd

stanę się lekki jak piórko
wzniosę się nad podwórko
wysoko
zna to już moje oko