„Najzdrowsi…

… są ludzie:

  • lubiący przyjemności
  • poszukujący przyjemności
  • stwarzający sobie okazje do przyjemności

😀

„Zdrowe grzechy” – Robert Ornstein, David Sobel