Nie dajmy się oszukać

nie dajmy się ogłupić 
są na tym świecie rzeczy 
są na tym świecie rzeczy 
których nie można kupić 

~ Stanisław Sojka