nienażarty

Nie na żarty
Jestem życiem nienażarty
Ciekawy i otwarty
Nauka i party

Nie-zbyt-poważnie
Nie znaczy niepoważnie
Raczej lekko i uważnie
Delikatnie i odważnie

Każdy czas
Dzieje się raz
Więc gdy mam As <3
Nie mówię pass