(nie)zrozumienia

Na skutek zmian zachodzących wraz normalnymi procesami starzenia się w mózgu, stajemy się określonymi ludźmi, którzy myślą w określony sposób i żyją w narracjach na temat samych siebie, co zaczyna się sprowadzać do „prób zrozumienia otaczającego świata”

~ James Hamblin, Gdyby ciało potrafiło mówić