od(wagi)

Dziś czuję że żyję
Jak rosyjska moneta
Na balkonie wyję
Nic od nikogo nie chcę
Nie oczekuję
Tylko smutek czuję
Zgadzam się na to
Dla równowagi
Wahadło życia
Odwagi!