Po co ten hałas?

W życiu
jest o nic
zbyt wiele hałasu

Szukam niszy
małych ciszy
i bezczasu

Wynoszę daleko zegary
by nie tykały
oka i ucha

Wtedy w te dookoła mary
świadomie wlepiam gały
i słucham