Powinniśmy myśleć o sobie…

 …nie jak o pojedynczej, jednolitej osobie, którą próbujemy odkryć przez autorefleksję, lecz jak o złożonych układach emocji, skłonności i cech, które często ciągną nas w różnych kierunkach

Ścieżka – Michael Puett