(po)wolność

Myślę, że powolność jest pochodną wolności. .
Wolności od przymusu wewnętrznego, spełniania oczekiwań i presji czasu
A gdy nigdzie się nie spieszy – jest czas aby po prostu żyć. .