(przy)jaźń

Być sobą w obecności drugiego człowieka, który jest inny niż ja to szczęście, jakie daje przyjaźń. Prawdziwa przyjaźń daje nam wyjątkową szansę na stawanie się najlepszą możliwą wersją siebie samego

~ Jagna Ambroziak z książki Dekalog Szczęścia Beaty Pawłowicz