(przy)wiązanie

wszystko do czego jesteśmy przywiązani, traktujemy jako coś wyjątkowego, co kończy się zniekształceniem i ograniczeniem świadomości

~ Ken Wilber, Boomeritis