Pusta

Ciśnie mi się na usta
żem zupełnie pusta
pusto w brzuchu
pusto w głowie
w każdym słowie
nic
fotomontaż
pic

W kosmosie próżnia
takoż w atomie
więc się nie wyróżniam
w budowie

Pełnia nicości…

każda

kolejna

l i t e r a

z a c z y n a

u w i e r a ć