Równowaga

Każdy ma swój poziom równowagi
Nie ma potrzeby dorównywania
Choć można próbować
I nie żałować
Wiedzieć kiedy powiedzieć
w y s t a r c z y
I to nie jest powrót na tarczy