Różnica

„I nigdy nie zrozumiesz tego póki nie przeżyjesz sam, co tak naprawdę stało się. Możesz się śmiać, możesz mówić to, co chcesz, możesz nie wierzyć mi…

To jest inny styl myślenia, to jest inny styl patrzenia, inny styl działania, inny styl mówienia, inny, inny, inny!”

„Różnica” – Grupa Mojego Brata