sens

Sens jest czymś, co znajdujemy, a nie dajemy. Odkrywamy, a nie wymyślamy. Sens nie może być arbitralnie nadawany, lecz musi być w sposób odpowiedzialny odnaleziony.

~ Viktor E. Frankl, Wola sensu