Sens nauczania

Skuteczność i sens każdego nauczania mierzy się tym,w jaki sposób staje się ono integralną częścią ciebie

Trzech przyjaciół w poszukiwaniu mądrości ~ Andre, Jolien, Ricard