sensusens

słowa nie oddają
jednocześnie działają
zbliżają
gdy masz TO
samo
się robi
w środku
szczęście
gdy przeczytane słowa
doprowadzają do ich autora
gdy jest idealna na TO pora
wtedy dzielenie łączy
kosmiczna energia