Skutecznym sposobem na…

… uczenie siebie jest uczenie innych*

* Przez uczenie innych rozumiem stworzenie im warunków odpowiednich do nauki, ponieważ podobno jeszcze nikt nigdy nikogo niczego nie nauczył 😉