(ś)lady

Nawet jeżeli będę iść śladami
TO
przeżyję coś innego
BO
jest już przecież
PO
mimo wszystko idę
DO
fala
CO
krok

NO

czuję
GO

oddycham

SO

ham

SO

ham

SO

hamjednocześnie tu i tam