„Śmiać się często i szczerze…

… cieszyć się szacunkiem ludzi i podziwem dzieci, pozostawić po sobie świat nieco lepszym, mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, iż my istnieliśmy na tym świecie, na tym polega sukces…”

Ralph Waldo Emerson
z książki „Nasza moc bez granic” Anthony Robbins